Tallinna Linnavolikogu 16.12.1993 määrus
Tallinna põhimääruse osaline muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse kinnitamine Tvk o 17.06.1993 17.06.1993