Tallinna Linnavolikogu 16.12.1993 määrus
Tallinna põhimääruse osaline muutmine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine