Tallinna Linnavalitsus 17.06.2021 määrus number 16.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmäärus Tvk m 21 06.09.2012 01.11.2012 RT IV, 09.03.2013, 42