Tallinna Linnavolikogu 03.06.2021 määrus number 11.
Tallinna linna noortevolikogu põhimäärus

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus Tvk m 12 05.05.2011 13.05.2011 RT IV, 09.03.2013, 37