Tallinna Linnavolikogu 06.05.2021 otsus number 62.
Tallinna Linnavolikogu 25. juuni 2009 otsusega nr 155 kehtestatud "Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtestamine Põhja-Tallinnas" detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtestamine Põhja-Tallinnas Tvk o 155 25.06.2009