Tallinna Linnavolikogu 28.01.2021 otsus number 14.
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusega nr 234 kehtestatud Peterburi tee 38 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kehtestamine Tvk o 153 01.10.2015
2 Peterburi tee 38 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tvk o 234 15.06.2000 15.06.2000