Tallinna Linnavalitsus 20.01.2021 korraldus number 53.
Marsi tn 2a, 8, Sõjakooli tn 3, 10 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmäärus Tvk m 21 06.09.2012 01.11.2012 RT IV, 09.03.2013, 42