Linnavara valitseja muutmine (linnakantselei ja linnaarhiiv)

Tallinna Linnavalitsus 21.12.2020 korraldus number 1415

Redaktsiooni kehtivus 21.12.2020 - ...

KORRALDUS

21.12.2020 nr 1415

 

Linnavara valitseja muutmine (linnakantselei ja linnaarhiiv)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2 ja §-ga 9 ning seoses kinnisvara korrashoiu teenuste koondumisega Tallinna Linnavaraametisse

1.  Tallinna Linnakantseleil anda 1. jaanuarist 2021 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi:

1.1 Vabaduse väljak 7 kinnisasi (registriosa nr 576401, katastritunnus 78401:107:0400, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 2719 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101018867);

1.2 Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 kinnisasi (registriosa nr 15895901, katastritunnus 78401:101:0550, ärimaa 100%, pindala 2153 m²), 65543/77976 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille üldpind on 6554,3 m2 ja mille tähistus plaanil on 1.1 kuni 1.456;

1.3 Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 kinnisasi (registriosa nr 15896001, katastritunnus 78401:101:0550, ärimaa 100%, pindala 2153 m²), 12433/77976 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 2, mille üldpind on 1243,3 m2 ja mille tähistus plaanil on 2-1 kuni 2-86;

1.4  Müürivahe tn 4a kinnisasi (registriosa nr 15344150, katastritunnus 78401:101:4743, ärimaa 100%, pindala 113 m²) koos sellel asuva ehitisega;

1.5 Roosikrantsi tn 4b kinnisasi (registriosa nr 19509201, katastritunnus 78401:107:0015, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindalaga 927 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101021246);

1.6 Raekoja plats 1 kinnisasi (registriosa nr 132901, katastritunnus 78401:101:0540, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindalaga 583 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101036399);

1.7 J. Poska tn 8 kinnisasi (registriosa nr 19844601, katastritunnus 78401:115:0086, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 2458 m2) koos sellel asuva hoone (ehitisregistri kood 101016275), majandushoone (ehitisregistri kood 101043605) ja rajatistega;

1.8 E. Särgava allee 4 kinnisasi (registriosa nr 17354101, katastritunnus 78402:208:0060, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9048 m²) koos sellel asuvate hoonete ja rajatistega:

1.8.1 E. Särgava allee 4 vahimaja (ehitisregistri kood 101023753);

1.8.2  E. Särgava allee 4/1 suvilahoone (ehitisregistri kood 101023750);

1.8.3 E. Särgava allee 4/2 saun (ehitisregistri kood 101023752;

1.8.4 E. Särgava allee 4/3 komandandi elamu (ehitisregistri kood 101023754).

2. Tallinna Linnaarhiivil anda 1. jaanuarist 2021 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi:

2.1 Tolli tn 4 kinnisasi (registriosa nr 20277901, katastritunnus 78401:101:0121, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 790 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101028585);

2.2 Tolli tn 6 kinnisasi (registriosa nr 26314001, katastritunnus 78401:101:0192, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 129 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101026424);

2.3 Tolli tn 8 kinnisasi (registriosa nr 17543601, katastritunnus 78401:101:4400, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 990 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101026425).

3. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1  21. augusti 2019 korralduse nr 1044-k „Linnamaale valitseja määramine“ punkt 6;

4.2 14. märtsi 2012 korralduse nr 364-k „Linnamaale valitseja määramine“ punkt 1;

4.3 5. detsembri 2007 korraldus nr 2130-k „Linnavara valitseja muutmine (J. Poska tn 8)“;

4.4 5. aprill 2006 korraldus nr 635-k „Tolli tn 4 linnamaale valitseja määramine“;

4.5 25. augusti 2004 korraldus nr 1627-k „Tolli tn 8/Lai tn 54 linnamaale valitseja määramine“;

4.6 16. juuni 2004 korraldus nr 1278-k „E. Särgava allee 4 linnamaale valitseja määramine“;

4.7 20. novembri 1998 korraldus nr 7010-k „Linnavara valitseja määramine (Tolli 4,6,8)“;

4.8 22. mai 1998 korraldus nr 3261-k „Vabaduse väljak 7/ Roosikrantsi tn 1 asuvale linnamaale valitseja määramine“;

4.9 6. juuni 1997 korraldus nr 1798-k „Vabaduse väljak 10/ Harju tn 13/Müürivahe tn 2 munitsipaalmaale valitseja määramine“;

4.10 6. juuni 1997 korraldus nr 1797-k „Raekoja plats 1 munitsipaalmaale valitseja määramine“;

4.11 2. jaanuari 1996 korraldus nr 1-k „Bilansilise kuuluvuse muutmine Roosikrantsi 4b“.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja linna finantsteenistusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär