Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (linnakantselei ja linnaarhiiv)
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2020 korraldus number 1415
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2020 - ...

KORRALDUS

21.12.2020 nr 1415

 

Linnavara valitseja muutmine (linnakantselei ja linnaarhiiv)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2 ja §-ga 9 ning seoses kinnisvara korrashoiu teenuste koondumisega Tallinna Linnavaraametisse

1.  Tallinna Linnakantseleil anda 1. jaanuarist 2021 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi:

1.1 Vabaduse väljak 7 kinnisasi (registriosa nr 576401, katastritunnus 78401:107:0400, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 2719 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101018867);

1.2 Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 kinnisasi (registriosa nr 15895901, katastritunnus 78401:101:0550, ärimaa 100%, pindala 2153 m²), 65543/77976 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille üldpind on 6554,3 m2 ja mille tähistus plaanil on 1.1 kuni 1.456;

1.3 Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 kinnisasi (registriosa nr 15896001, katastritunnus 78401:101:0550, ärimaa 100%, pindala 2153 m²), 12433/77976 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 2, mille üldpind on 1243,3 m2 ja mille tähistus plaanil on 2-1 kuni 2-86;

1.4  Müürivahe tn 4a kinnisasi (registriosa nr 15344150, katastritunnus 78401:101:4743, ärimaa 100%, pindala 113 m²) koos sellel asuva ehitisega;

1.5 Roosikrantsi tn 4b kinnisasi (registriosa nr 19509201, katastritunnus 78401:107:0015, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindalaga 927 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101021246);

1.6 Raekoja plats 1 kinnisasi (registriosa nr 132901, katastritunnus 78401:101:0540, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindalaga 583 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101036399);

1.7 J. Poska tn 8 kinnisasi (registriosa nr 19844601, katastritunnus 78401:115:0086, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 2458 m2) koos sellel asuva hoone (ehitisregistri kood 101016275), majandushoone (ehitisregistri kood 101043605) ja rajatistega;

1.8 E. Särgava allee 4 kinnisasi (registriosa nr 17354101, katastritunnus 78402:208:0060, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9048 m²) koos sellel asuvate hoonete ja rajatistega:

1.8.1 E. Särgava allee 4 vahimaja (ehitisregistri kood 101023753);

1.8.2  E. Särgava allee 4/1 suvilahoone (ehitisregistri kood 101023750);

1.8.3 E. Särgava allee 4/2 saun (ehitisregistri kood 101023752;

1.8.4 E. Särgava allee 4/3 komandandi elamu (ehitisregistri kood 101023754).

2. Tallinna Linnaarhiivil anda 1. jaanuarist 2021 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi:

2.1 Tolli tn 4 kinnisasi (registriosa nr 20277901, katastritunnus 78401:101:0121, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 790 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101028585);

2.2 Tolli tn 6 kinnisasi (registriosa nr 26314001, katastritunnus 78401:101:0192, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 129 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101026424);

2.3 Tolli tn 8 kinnisasi (registriosa nr 17543601, katastritunnus 78401:101:4400, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 990 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101026425).

3. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1  21. augusti 2019 korralduse nr 1044-k „Linnamaale valitseja määramine“ punkt 6;

4.2 14. märtsi 2012 korralduse nr 364-k „Linnamaale valitseja määramine“ punkt 1;

4.3 5. detsembri 2007 korraldus nr 2130-k „Linnavara valitseja muutmine (J. Poska tn 8)“;

4.4 5. aprill 2006 korraldus nr 635-k „Tolli tn 4 linnamaale valitseja määramine“;

4.5 25. augusti 2004 korraldus nr 1627-k „Tolli tn 8/Lai tn 54 linnamaale valitseja määramine“;

4.6 16. juuni 2004 korraldus nr 1278-k „E. Särgava allee 4 linnamaale valitseja määramine“;

4.7 20. novembri 1998 korraldus nr 7010-k „Linnavara valitseja määramine (Tolli 4,6,8)“;

4.8 22. mai 1998 korraldus nr 3261-k „Vabaduse väljak 7/ Roosikrantsi tn 1 asuvale linnamaale valitseja määramine“;

4.9 6. juuni 1997 korraldus nr 1798-k „Vabaduse väljak 10/ Harju tn 13/Müürivahe tn 2 munitsipaalmaale valitseja määramine“;

4.10 6. juuni 1997 korraldus nr 1797-k „Raekoja plats 1 munitsipaalmaale valitseja määramine“;

4.11 2. jaanuari 1996 korraldus nr 1-k „Bilansilise kuuluvuse muutmine Roosikrantsi 4b“.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja linna finantsteenistusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär