Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Tallinna Lastekodu)
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2020 korraldus number 1154
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2020 - ...

KORRALDUS

21.10.2020 nr 1154

 

Linnavara valitseja muutmine (Tallinna Lastekodu)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2, §-ga 9 ning seoses kinnisvara korrashoiuteenuste korraldamise konsolideerimisega

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda 1. novembrist 2020 oma valitsemiselt ja Tallinna Lastekodu bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi järgmised kinnisasjad:

1.1 Hooldekodu tee 5 kinnisasi (registriosa nr 18572601, katastritunnus 78403:308:0012, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2640 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 120629156) ja rajatistega.

1.2 Jussikalda tn 7 kinnisasi (registriosa nr 10747401, katastritunnus 78402:208:7740, elamumaa 100%, pindala 2831 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 120635163) ja rajatistega.

1.3 Künni tn 9 kinnisasi (registriosa nr 25009801, katastritunnus 78404:407:0138, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 769 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 120663389), kuuriga (ehitisregistri kood 120669496) ja rajatistega.

1.4 Pihlaka tn 1b kinnisasi (registriosa nr 23688401, katastritunnus 78404:405:0088, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1064 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 120600225), abihoonetega (ehitisregistri kood 120600251 ja 120600248) ja rajatistega.

1.5 Pähkli tn 15 kinnisasi (registriosa nr 3181801, katastritunnus 78402:201:4870, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 25336 m²) koos sellel asuvate hoonetega ja rajatistega:

1.5.1 Pähkli tn 15/1 (noortekodu, ehitistegistri kood 120229152);

1.5.2 Pähkli tn 15/2 (adminhoone, ehitistegistri kood 120229089);

1.5.3 Pähkli tn 15/6 (peremaja nr 1, ehitistegistri kood 120229151);

1.5.4 Pähkli tn 15/7 (peremaja nr 2, ehitistegistri kood 120229150);

1.5.5 Pähkli tn 15/8 (peremaja nr 3, ehitistegistri kood 120229149);

1.5.6 Pähkli tn 15/9 (peremaja nr 4, ehitistegistri kood 120229148);

1.5.7 Pähkli tn 15/10 (peremaja nr 10, ehitistegistri kood 120229095);

1.5.8 Pähkli tn 15/11 (peremaja nr 9, ehitistegistri kood 120229143);

1.5.9 Pähkli tn 15/12 (peremaja nr 7, ehitistegistri kood 120229145);

1.5.10 Pähkli tn 15/13 (peremaja nr 5, ehitistegistri kood 120229147);

1.5.11 Pähkli tn 15/14 (peremaja nr 6, ehitistegistri kood 120229146);

1.5.12 Pähkli tn 15/15 (peremaja nr 8, ehitistegistri kood 120229144).

1.6 Sõpruse pst 248 kinnisasi (registriosa nr 750701, katastritunnus 78405:501:0750, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9948 m²) koos sellel asuva hoone (ehitisregistri kood 101010961) ja rajatisega.

1.7 Vana-Pärnu mnt 9a kinnisasi (registriosa nr 23056201, katastritunnus 78404:401:0163, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9389 m²) koos sellel asuva hoonetega ja rajatisega:

1.7.1 Vana-Pärnu mnt 9a/1 (lastekodu peahoone, ehitistegistri kood 120276387);

1.7.2 Vana-Pärnu mnt 9a/2 (noortemaja, ehitistegistri kood 120227203).

1.8 Varre tn 2 kinnisasi (registriosa nr 3166801, katastritunnus 78401:110:1750, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 752 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 120606287), kuuriga (ehitisregistri kood 120606294) ja rajatistega.

1.9 Veerise tn 26 kinnisasi (registriosa nr 26591201, katastritunnus 78406:610:0291, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1563 m²) koos sellel asuva hoone (ehitisregistri kood 120686779) ja rajatistega.

1.10 Veerise tn 28 kinnisasi (registriosa nr 26591001, katastritunnus 78406:610:0287, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1768 m²) koos sellel asuva hoone (ehitisregistri kood 120686781) ja rajatistega.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Korraldusega tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1 28. juuni 2012 korraldus nr 993-k „Linnavara valitseja muutmine (Hooldekodu tee 5 ja Purde tn 31b)“;

3.2 18. septembri 2013 korraldus nr 1286-k „Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Künni tn 9)“;

3.3 15. juuni 2011 korraldus nr 1063-k „Linnavara valitseja muutmine (Pihlaka tn 1b)“;

3.4 26. oktoobri 2011 korraldus nr 1667-k „Linnavara valitseja muutmine (Veerenni tn 53)“;

3.5 25. veebruari 2015 korraldus nr 269-k „Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Veerise tn 26 ja Veerise tn 28)“.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Lastekodule ja linna finantsteenistusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär