Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1281.
Narva mnt 129b kinnisasja osa kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile Tlv k 1326 15.10.2019