Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1281.
Narva mnt 129b kinnisasja osa kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 31 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 18