Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1280.
Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Tulika tn 33b)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord Tvk m 41 26.08.2010 02.09.2010