Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1279.
Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnisasi)

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11) ja Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korralduse nr 1681-k punkti 3.2 kehtetuks tunnistamine Tlv k 1757 17.11.2010
2 Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnistu) Tlv k 2133 24.09.2003