Tallinna Linnavalitsus 28.10.2020 korraldus number 1192.
Maleva tn 16 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 31 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 18