Tallinna Linnavalitsus 02.12.2020 korraldus number 1295.
Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1692 19.12.2019 01.01.2020