Tallinna Linnavalitsus 02.12.2020 korraldus number 1295.
Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend Tvk m 18 12.06.2014 01.08.2014 RT IV, 27.06.2014, 2