Tallinna Linnavolikogu 10.12.2020 otsus number 119.
Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1216-k kehtestatud Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Pirita linnaosa üldplaneeringu kehtestamine Tvk o 179 17.09.2009
2 Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13//Viimsi tee 25//Tuule tee 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas Tlv k 1216 25.06.2008