Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Horizon2020 programmi välisprojektis "UserCentriCities - Kasutajakeskne teenusedisain linnades", nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine linna finantsdirektorile
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 otsus number 82
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

17. september 2020 nr 82

Osalemine Horizon2020 programmi välisprojektis „UserCentriCities - Kasutajakeskne teenusedisain linnades“, nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine linna finantsdirektorile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 „Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1, § 9 lg 1 p 1, § 10 lg 2 alusel

1. Osaleda lihtpartnerina Horizon2020 programmi välisprojektis „UserCentriCities - Kasutajakeskne teenusedisain linnades“ (edaspidi projekt) ajavahemikul 1. oktoober 2020 kuni 1. aprill 2023.

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse välisprojektide kompetentsikeskus.

3. Volitada linna finantsdirektorit Tallinna linna nimel kooskõlastama ja allkirjastama projektiga seotud lepinguid ja muid vajalikke dokumente.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 1 495 579 eurot ja Tallinna linna eelarvega summas 64  875 eurot, millest välistoetus moodustab 100%. Eelarve jaotub järgmiselt: 2020. aastal 4000 eurot, 2021. aastal 25 000 eurot, 2022. aastal 25 000 eurot ja 2023. aastal 10 875 eurot.

5. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega välistoetuse summas 64 875 eurot, mis jaotub järgmiselt: 2020. aastal 4000 eurot, 2021. aastal 25 000 eurot, 2022. aastal 25 000 eurot ja 2023. aastal 10 875 eurot.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks linna finantsteenistusele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees