Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Loov Euroopa programmi välisprojektis "Vahendades vähemusi - Agents of change: Mediating Minorities" ning volituse andmine Tallinna Linnamuuseumi direktorile
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 otsus number 81
Redaktsiooni kehtivus:17.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

17. september 2020 nr 81

Osalemine Loov Euroopa programmi välisprojektis „Vahendades vähemusi - Agents of change: Mediating Minorities“ ning volituse andmine Tallinna Linnamuuseumi direktorile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1 ja § 9 lg 1 p 1 ning § 10 lg 2 alusel

1. Osaleda lihtpartnerina Loov Euroopa programmi välisprojektis „Vahendades vähemusi - Agents of change: Mediating Minorities“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Kultuuriamet, aadress Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Linnamuuseumi direktorit Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 333 220 eurot ning Tallinna projekti eelarvega summas 47 210 eurot (2020. aastal 2834 eurot, 2021. aastal 35 160 eurot, 2022. aastal 9216 eurot), millest välistoetus on 28 326 eurot (2020. aastal 1700 eurot, 2021. aastal 21 096 eurot, 2022. aastal 5530 eurot) ning Tallinna linna omafinantseering 18 884 eurot (2020. aastal 1134 eurot, 2021. aastal 14 064 eurot, 2022. aastal 3686 eurot).

5. Tallinna linna omafinantseering kaetakse Tallinna Linnamuuseumi tööjõukuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

6. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega 28 326 euro ulatuses (2020. aastal 1700 eurot, 2021. aastal 21 096 eurot, 2022. aastal 5530 eurot).

7. Tallinna Kultuuriametil teha otsus teatavaks Tallinna linna finantsteenistusele ja Tallinna Linnamuuseumile.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees