Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 määrus number 15
jõustumine 02.10.2020

Redaktsiooni kehtivus 02.10.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  17. september 2020 nr 15

Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ muutmine

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 alusel ja kooskõlas korrakaitseseaduse § 56 lg-ga 2.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruses nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused“;

2) paragrahvi 1 lõige 5 ja § 2 tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees