Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 määrus number 15.
Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused Tvk m 30 18.09.2008 01.10.2008 RT IV, 27.06.2013, 114