Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 määrus number 15 [RT IV, 29.09.2020, 7]
Jõustumine:02.10.2020
Redaktsiooni kehtivus:02.10.2020 - ... [RT IV, 29.09.2020, 7]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  17. september 2020 nr 15

Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ muutmine

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 alusel ja kooskõlas korrakaitseseaduse § 56 lg-ga 2.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruses nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused“;

2) paragrahvi 1 lõige 5 ja § 2 tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees