Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69)
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 994
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

994-k

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 3 lg 1, § 8 lg-te 1 ja 2 ning § 9 alusel

1. Tallinna Tondi Koolil anda oma bilansist Tallinna Arte Gümnaasiumi bilanssi Eduard Vilde tee 69 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 1434401, katastritunnus 78405:501:1000, pindala 20 993 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja kinnisasjal asuv koolimaja (ehitisregistri kood 101023367).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 13. juuli 2018 korraldus nr 1096-k „Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69)“.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Arte Gümnaasiumile ja Tallinna Tondi Koolile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes