Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Katleri tn 6, Kivila tn 3a, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7 kinnisasjad)
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 972
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

972-k

Linnavara valitseja muutmine (Katleri tn 6, Kivila tn 3a, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7 kinnisasjad)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2 ning §-ga 9

1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda 1. oktoobrist 2020 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi:

1.1 Katleri tn 6 kinnisasi (registriosa 25023601, katastritunnus 78403:306:0013, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1344 m2) koos sellel asuva ehitisega (ehitisregistri kood 101011377);

1.2 Kivila tn 3a kinnisasi (registriosa 18536101, katastritunnus 78403:310:0041, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1088 m2) koos sellel asuva ehitisega (ehitisregistri kood 101023085);

1.3 Muhu tn 9 kinnisasi (registriosa 25020601, katastritunnus 78403:307:0032, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1006 m2) koos sellel asuva ehitisega (ehitisregistri kood 101021347);

1.4 Paasiku tn 7 kinnisasi (registriosa 25015701, katastritunnus 78403:306:0012, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1311 m2) koos sellel asuva ehitisega (ehitisregistri kood 101043430).

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel esitada linna finantsteenistusele ettepanek Katleri tn 6, Kivila tn 3a, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7 elamute ülalpidamiseks ettenähtud eelarveliste vahendite ümberpaigutamiseks Tallinna Linnavaraameti eelarvesse.

3. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja linna finantsteenistusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes