Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
09.09.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jaama tn 18 äriruumide üürile andmine (Nõmme Kultuurikeskus)
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 970
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

970-k

Jaama tn 18 äriruumide üürile andmine (Nõmme Kultuurikeskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda 1. septembrist 2020 tähtajatult hallatavale asutusele Nõmme Kultuurikeskus (registrikood 75016036) üürile Jaama tn 18 hoone I korruse äriruumid nr 22-33 (inv pl), üldpind kokku 158,9 m2.

2. Punktis 1 nimetatud ruumid antakse Nõmme Kultuurikeskuse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusotstarbega Nõmme Kultuurikeskuse põhitegevuse korraldamiseks;

2.2 Nõmme Kultuurikeskus tasub vastavalt Nõmme Linnaosa Valitsuse esitatud arvete alusel iga kuu:

2.2.1 üüri ruumide kasutamise eest 1,50 €/m2, millele lisandub käibemaks;

2.2.2 ruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus, koristusteenus, tehnosüsteemide hooldus ja muud jooksvad kulud ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised) proportsionaalselt kasutuses olevate ruumide suurusega;

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 üür suureneb üks kord aastas tarbijahinnaindeksi muutuse alusel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.3.2 äriruume ei ole lubatud allkasutusse anda;

2.3.3 äriruumides jätkub üldsusele avatud Nõmmega seotud vaimse ja materiaalse kultuuripärandi eksponeerimine hariduslikel ja elamuslikel eesmärkidel (Nõmme muuseum).

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Nõmme Kultuurikeskusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes