Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sarruse tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 965
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

965-k

Sarruse tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 1, § 181 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga, lähtudes Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 28. aprillil 2020 väljastatud projekteerimistingimustest nr 2011802/03187 ning tulenevalt Mootor Grupp AS 12. juunil 2020 allkirjastatud taotlusest

1. Muuta Lasnamäe linnaosas Sarruse tn 1 katastriüksuse (katastritunnus 78403:314:0108, pindala 3760 m²) senist sihtotstarvet transpordimaa 100% ning määrata uueks sihtotstarbeks ärimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Mootor Grupp AS-le ja Maa-ameti katastri registriosakonnale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes