Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 954.
Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend Tvk m 18 12.06.2014 01.08.2014 RT IV, 27.06.2014, 2