Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 73.
Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas Tvk o 91 14.06.2018
2 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001