Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Lutreola lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 70
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 70

Sihtasutuse Lutreola lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 43 p 1, § 48 lg 1 ja § 49 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 6 alusel ja kooskõlas Sihtasutuse Lutreola põhikirja punktiga 48.1 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Sihtasutuse Lutreola asutajaõiguste teostajana

1. Lõpetada Sihtasutus Lutreola (registrikood 90005573) ja alustada likvideerimismenetlust.

2. Määrata Sihtasutuse Lutreola likvideerijaks sihtasutuse juhatuse liige Tiit Maran.

3. Sihtasutuse likvideerijal Tiit Maranil anda sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara üle Tallinna linnale.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Lutreola, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Tiit Maranile.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees