Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 69
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 69

Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 43 p 1, § 48 lg 1 ja § 49 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 6 alusel ja kooskõlas Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus põhikirja p-dega 7.4, 7.5 ja 7.7 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutajaõiguste teostajana

1. Lõpetada Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (registrikood 90009683) ja alustada likvideerimismenetlust.

2. Määrata Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus likvideerijaks sihtasutuse juhatuse liige Kalle Sepp.

3. Maksta sihtasutuse likvideerijale Kalle Sepale tasu 2350 eurot kuus, kuid mitte kauem kui kuue kuu jooksul alates Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamise kande tegemisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

4. Sihtasutuse likvideerijal Kalle Sepal anda sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara üle Tallinna linnale.

5. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus, Tallinna Linnakantseleile ja Kalle Sepale.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees