Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine

Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 68

Redaktsiooni kehtivus 03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 68

Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 43 p 1, § 48 lg 1 ja § 49 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 6 alusel ja kooskõlas Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja p-dega 8.3, 8.4 ja 8.5 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutajaõiguste teostajana

1. Lõpetada Sihtasutus Tallinna Televisioon (registrikood 90010048) ja alustada likvideerimismenetlust.

2. Määrata Sihtasutuse Tallinna Televisioon likvideerijaks sihtasutuse juhatuse liige Revo Raudjärv.

3. Maksta sihtasutuse likvideerijale Revo Raudjärvele tasu 3700 eurot kuus, kuid mitte kauem kui kuue kuu jooksul alates Sihtasutus Tallinna Televisioon lõpetamise kande tegemisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Tallinna Televisioon, Tallinna Linnakantseleile ja Revo Raudjärvele.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees