Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
03.09.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 68
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 68

Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 43 p 1, § 48 lg 1 ja § 49 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 6 alusel ja kooskõlas Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja p-dega 8.3, 8.4 ja 8.5 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutajaõiguste teostajana

1. Lõpetada Sihtasutus Tallinna Televisioon (registrikood 90010048) ja alustada likvideerimismenetlust.

2. Määrata Sihtasutuse Tallinna Televisioon likvideerijaks sihtasutuse juhatuse liige Revo Raudjärv.

3. Maksta sihtasutuse likvideerijale Revo Raudjärvele tasu 3700 eurot kuus, kuid mitte kauem kui kuue kuu jooksul alates Sihtasutus Tallinna Televisioon lõpetamise kande tegemisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Tallinna Televisioon, Tallinna Linnakantseleile ja Revo Raudjärvele.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees