Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Audiitori määramine Tallinna linna 2020.-2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 66
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 66

Audiitori määramine Tallinna linna 2020.-2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 12 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Määrata Tallinna linna 2020.-2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerijaks KPMG Baltics OÜ.

2. Linna finantsdirektoril sõlmida KPMG Baltics OÜ-ga audiitorteenuse osutamise leping aastate 2020, 2021 ja 2022 Tallinna linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks ja konsultatsiooni- ning koolitusteenuste osutamiseks.

3. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks KPMG Baltics OÜ-le.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees