Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus 19. ja 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames
Tallinna Linnavalitsus 02.09.2020 korraldus number 952
Redaktsiooni kehtivus: - 03.09.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 03.09.2020 nr 953

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. september

2020 nr

952-k

 

 

Liikluskorraldus 19. ja 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames

 

 

 

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel ning tulenevalt Euroopa mobiilsusnädala raames läbiviidava autovaba päeva traditsioonist, millega Tallinna linn on ühinenud ja arvestades asjaoluga, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

 

 

         

1. Autovaba päeva läbiviimiseks:

1.1 sulgeda 19. septembril 2020 kella 08.00-st kuni 20. septembril 2020 kella 18.00-ni mootorsõidukite liikluseks Pärnu maantee (Viru ringristmikult kuni Kaarli puiesteeni), Kaarli puiestee (Vabaduse väljakust kuni Toompuiesteeni), Toompuiestee (Kaarli puiesteest kuni Rannamäe teeni) Rannamäe tee vanalinna poolse suunavööndi parempoolne sõidurada ja Mere puiestee (Ahtri tänavast Viru ringistmikuni, välja arvatud ühistransport) kesklinna poole suunduv suunavöönd ning Viru ringristmiku Mere puiesteelt Pärnu maanteele suunduv parempoolne sõidurada;

1.2 sulgeda 20. septembril 2020 kella 9.00-st kuni kella 18.00-ni Rannamäe tee Suurtüki tänavast kuni Kanuti tänavani ja Suur-Rannavärav Rannamäe tee ja Mere puiestee vahelisel lõigul.

2. Jätta mootorsõidukirele avatuks ligipääs Tallinna vanalinna järgmiste tänavate kaudu: Viru tänav, Valli tänav, Suur-Karja tänav, sissesõidutee Kaarli puiestee 2 ja 2a parklasse, Toompea tänav, Wismari tänav, Falgi tee, Nunne tänav, Suurtüki tänav, Pikk tänav (välja arvatud 20. septembril 2020 kella 9.00-st kuni kella 18.00-ni), Väike-Rannavärava tänav (välja arvatud 20. septembril 2020 kella 9.00-st kuni kella 18.00-ni).

3. Muuta 20. septembril 2020 kella 9.00-st kuni kella 18.00-ni Suurtüki tänav Rannamäe tee ja Põhja puiestee vahelisel lõigul ning Põhja puiestee Suurtüki tänava ja Kalasadama tänava vahelisel lõigul kahesuunaliseks.

4. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

4.1 asendada 4. trolliliini trollid bussidega 19. septembri 2020 tööpäeva algusest kuni 20. septembri 2020 tööpäeva lõpuni;

4.2 lühendada 5. trolliliini 19. septembri 2020 tööpäeva algusest kuni 20. septembri 2020 tööpäeva lõpuni järgnevalt:

4.2.1 lühendada liini Balti jaama suunal Lille peatuseni, teha lõpp-peatus Paldiski maanteel asuvas depoosse suunduvate trollide peatuses ning tagasipööre Mustamäe suunal;

4.2.2 Mustamäe suunal teha ajutine algpeatus Lille peale Paldiski maantee 48a hoone sissesõidu väravaid kõnnitee ääres;

4.3 suunata 20. septembril 2020 tööpäeva algusest kuni kella 18.00-ni ümbersõidule bussiliinid nr 3, 21, 21B, 41, 41B ja 66 järgmiselt:

4.3.1 bussiliin nr 3 Veerenni suunal Niine tänava kaudu, tehes vasakpööre Põhja puiesteele ja seejärel Mere puiesteele, liikumistee Randla suunal ei muutu;

4.3.2 bussiliinid nr 21, 21B, 41 ja 41B Landi ja Kakumäe suunal Rannamäe tee, Suurtüki tänava, Põhja puiestee ja Mere puiestee kaudu, Balti jaama suunal liikumistee ei muutu;

4.3.3 bussiliin nr 66 Priisle suunal Rannamäe tee, Suurtüki tänava, Põhja puiestee ja Ahtri tänava kaudu, Pelguranna suunal liikumistee ei muutu;

4.4 teenindada sõitjaid ümbersõidul olevatel liinidel kõikides ühistranspordipeatustes.

5. Kehtestada ümbersõidul olevatele ühistranspordiliinidele vabad sõidugraafikud.

6. Tallinna Transpordiametil:

6.1 tagada korralduse punktides 1-3 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja muude liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

6.2 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest;

6.3 tasuda ajutiste liiklusmärkide paigaldamise ja eemaldamise eest.

7. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil tasuda piirete paigaldamise ja eemaldamise ning liikluse reguleerijate kasutamise eest.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes