Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna liikluskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 02.09.2020 korraldus number 950
Redaktsiooni kehtivus:02.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. september

2020 nr

950-k

Tallinna liikluskomisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 2. septembri 2020 määruse nr 24 “Tallinna liikluskomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus“ § 6 lg 2 alusel

1. Kinnitada Tallinna liikluskomisjoni (edaspidi komisjoni) koosseis järgmiselt:

1.1 esimees: linnapea;

1.2 aseesimees: liikluskorralduse valdkonda kureeriv abilinnapea;

1.3 liikmed:

1.3.1 Tallinna Transpordiameti juhataja;

1.3.2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja;

1.3.3 Tallinna Linnaplaneerimise Amet juhataja;

1.3.4 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja;

1.4 sekretär: Tallinna Transpordiameti liiklusosakonna liikluse juhtimise peaspetsialist.

2. Kutsuda komisjonis osalema järgmised isikud:

2.1 Kristian Jaani, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt;

2.2  Hannes Kullamäe, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelevalvekeskuse juht;

2.3 Meelis Telliskivi,   Maanteeameti liiklusdirektor;

2.4 Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikooli professor.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Korraldus jõustub 14. septembril 2020.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes