Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Muudatuse tegemine Tallinna Linnavaraameti kulude eelarves
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 897
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

897-k

Muudatuse tegemine Tallinna Linnavaraameti kulude eelarves

Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve“ lisa 3 alusel

1. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve“ lisas 3 „Kulude eelarve“ Tallinna Linnavalitsusele antud volitusele suurendada Tallinna Linnavaraameti eelarvepositsiooni „Toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks“ 6200 euro võrra ja vähendada Tallinna Linnavaraameti eelarvepositsiooni „Renoveerimistoetused korteriühistutele“ 6200 euro võrra.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär