Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Endla tn 12-46, Erika tn 13 korterid 2 ja 25, Erika tn 13a-63, Hooldekodu tee 21-42, Hooldekodu tee 23a-11, Karjamaa tn 11-66, Männiku tee 96-77 ja E.Vilde tee 94-22)

Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 875

Redaktsiooni kehtivus 19.08.2020 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 20.07.2095

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnakantseleis (Vabaduse väljak 7, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.