Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katastriüksuste aadresside muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 866
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

866-k

Katastriüksuste aadresside muutmine

Ruumiandmete seaduse § 42, § 47, § 48 lg 1, lg 2 p 1 ja lg 6, § 54, § 55 lg 1 ja lg 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 13 lg-te 6 ja 7, § 14 lg-te 4 ja 6, § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 1 p 1, lg 5 p-de 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 31 „Tallinna aadressitähiste nõuded“ § 4 lg 1 p-ga 2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuste aadresse Haabersti linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kotlepi tn 2a // Taludevahe tn 11a

Katastritunnus - 78406:612:0063

Uus aadress - Kotlepi tn 2a

1.2 Senine aadress - Paldiski mnt 149a

Katastritunnus - 78401:101:2551

Uus aadress - Päevalille tn 11

1.3 Senine aadress - Vabaõhumuuseumi tee 99

Katastritunnus - 78406:610:0840

Uus aadress - Parve tn 2

2. Muuta katastriüksuse aadressi Kristiine linnaosas järgnevalt:

2.1 Senine aadress - Tihase tn 31a // Vuti tn 1

Katastritunnus - 78407:701:2462

Uus aadress - Vuti tn 1

3. Muuta katastriüksuste aadresse Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

3.1 Senine aadress - Laagna tee T5

Katastritunnus - 78403:311:1070

Uus aadress - Vikerlase tn 21 // Laagna tee T5

3.2 Senine aadress - Mustakivi tee 17

Katastritunnus - 78403:316:0036

Uus aadress - Mustakivi tee 15a // 17

3.3 Senine aadress - Peterburi tee 100

Katastritunnus - 78403:313:0250

Uus aadress - Tooma tn 5

4. Muuta katastriüksuse aadressi Nõmme linnaosas järgnevalt:

4.1 Senine aadress - Lauliku tn 18

Katastritunnus - 78404:407:4460

Uus aadress - Laane tn 8 // Lauliku tn 18

5. Muuta katastriüksuste aadresse Põhja-Tallinnas alljärgnevalt:

5.1 Senine aadress - Paldiski mnt 70b

Katastritunnus - 78408:804:0060

Uus aadress - Lahepea tn 14

5.2 Senine aadress - Vabriku tn 2b

Katastritunnus - 78408:801:1930

Uus aadress - Kotzebue tn 30

5.3 Senine aadress - Vabriku tn 2d

Katastritunnus - 78408:801:0087

Uus aadress - Kotzebue tn 26

5.4 Senine aadress - Vabriku tn 2e

Katastritunnus - 78408:801:3230

Uus aadress - Kotzebue tn 28

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktides 1-5 nimetatud kinnisasjade omanikele, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

7. Linnaosade valitsustel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 31. oktoobriks 2020.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär