Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 858
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

858-k

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2020 korraldusega nr 780-k kehtestatud Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringus

1. Määrata Nõmme linnaosas Männiku asumis Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringuga kavandatud Valdeku tänavalt algava ja lõuna suunas kulgeva tänava nimeks Silikaltsiidi tänav ning pikendada sellega lisatud skeemi kohaselt Silikaltsiidi tänava kulgu.

2. Määrata Nõmme Linnaosas Männiku asumis Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringuga kavandatud Silikaltsiidi tänava pikenduselt algavale ja põhja suunas kulgevale tänavale lisatud skeemi kohaselt Lubiliiva tänava nimi.

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ettenähtud tänavate väljaehitamise ajaks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Silikaadi Tehnopark OÜ-le.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Pilt nr 1