Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja avalike ürituste lubade andmise otsustuspädevus
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2020 korraldus number 785
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. juuni

2020 nr

785-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja avalike ürituste lubade andmise otsustuspädevus

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning Movements Events OÜ 8. juuni 2020 avaliku ürituse loa taotlusest ning Tallinna Linnavalitsuse halduskoormuse vähendamise ja taotluste menetluse kiirendamise kaalutlustel

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Movements Events OÜ-le (registrikood 14669712) ürituse Lauluväljaku suvekontserdid 2020 korraldamiseks Tallinna Lauluväljakul, Narva mnt 95, 2., 3. ja 4. juulil 2020 igapäevaselt algusega kella 20.00-st kuni kella 23.30-ni Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel.

2. Tallinna Linnakantseleil esitada 1. maist - 30. septembrini toimuvate avalike ürituste materjalid Tallinna Linnavalitsusele otsustamiseks, kui üritus toimub või lõppeb tööpäevale eelneval ööl ajavahemikus kella 23.00-st kuni kella 6.00-ni ja puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni kella 7.00-ni. Muudel juhtudel otsustab avaliku ürituse loa andmise või sellest keeldumise linnasekretär.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Movements Events OÜ-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär