Tööandja eluruumi üürile andmine (Erika tn 13-3)

Tallinna Linnavalitsus 17.06.2020 korraldus number 744

Redaktsiooni kehtivus 17.06.2020 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.06.2095

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnakantseleis (Vabaduse väljak 7, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.