Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 11.06.2020 otsus number 55
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku tegemine Harku vallale Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmiseks
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2020 otsus number 55
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. juuni 2020 nr 55

Ettepaneku tegemine Harku vallale Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmiseks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 62 lg 1 ning looduskaitseseaduse § 9 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 20. märtsi 2019 korraldusega nr 407-k „Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine“ ja tulenevalt asjaolust, et ligi 600 ha suurune mitmekesise maastiku ja kõrge loodusväärtusega Harku metsa- ja rabaala asub 13% osas Tallinna linna territooriumil ning 87% osas Harku valla territooriumil ning põhjusel, et loodusväärtuste hoidmine on tõhusam mõlema omavalitsusüksuse koostöös

1. Teha Harku vallale ettepanek võtta Harku valla territooriumil asuv Harku mets ja raba kohaliku kaitse alla eesmärgiga moodustada Tallinna linnaga ühine, omavalitsuste piire ületav kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala, millel on ühtne kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava.

2. Volitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit punktis 1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks Harku vallaga vastava koostöölepingu sõlmimiseks.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Harku Vallavolikogule ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees