Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
10.06.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2020 korraldus number 719
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. juuni

2020 nr

719-k

Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" § 9 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 29. jaanuari 2020 korraldusega nr 121-k Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine kinnitatud mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisud järgmiselt:

1.1 arvata punktiga 8.3.3 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja;

1.2 kinnitada punktiga 8.3.9 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Tallinna Haridusameti personali- ja dokumendihalduse osakonna peaspetsialist;

1.3 arvata punktiga 9.2.1 kinnitatud Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna juhtivspetsialist;

1.4 kinnitada punktiga 9.2.5 Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist;

1.5 kinnitada punktiga 9.2.6 Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Tallinna Kultuuriameti eelarve osakonna eelarve peaspetsialist.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja Tallinna Kultuuriametile ning punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär