Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Pae tn 13-43)
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2020 korraldus number 698
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. juuni

2020 nr

698-k

Linnavara valitseja muutmine (Pae tn 13-43)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 3, § 8 lg-te 1 ja 2 ning § 9 alusel

1. Tallinna Linnavaraametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi Tallinnas, Pae tn 13-43 asuv korteriomand (kinnistusregistri registriosa nr 9806901; 460/35321 mõttelist osa maatükist, katastritunnus 78403:301:0040, maa sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 4261 m², ja reaalosa eluruum nr 43 üldpinnaga 46 m²) väärtusega 16 188 eurot ja 33 senti.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär