Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 03.06.2020 korraldus number 664
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. juuni

2020 nr

664-k

Linnamaale valitseja määramine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 ja § 6 lg 1 alusel

1. Määrata Tallinna linna omandis olevate kinnistute valitsejad järgmiselt:

1.1 Nõmme Linnaosa Valitsus Raba tn 27a kinnistu (kinnistusregistriosa nr 16025550, katastritunnus 78401:101:4871, pindala 318 m², sihtotstarve üldkasutatav maa, maksustamishind 1340 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 19. septembri 2019 maatüki maksustamishinna õiendile nr 282) valitsejaks;

1.2 Haabersti Linnaosa Valitsus Sooranna tn 27 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 16808250, katastritunnus 78401:101:5089, pindala 5563 m², sihtotstarve üldkasutatav maa, maksustamishind 18 470 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. jaanuari 2020 maatüki maksustamishinna õiendile nr 4) valitsejaks;

1.3 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Paavli tänav T2 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 16285850, katastritunnus 78401:101:4959, pindala 12581 m², sihtotstarve transpordimaa, maksustamishind 25 790 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 13. mai 2020 maatüki maksustamishinna õiendile nr 60) valitsejaks.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalmetile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär