Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamine
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2020 otsus number 43
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

28. mai 2020 nr 43

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p-de 1.5, 4.1.2 ja 4.4 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Liita Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatav asutus Tallinna Kalmistud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatava asutusega Kadrioru Park ja lõpetada Tallinna Kalmistud tegevus 30. juunil 2020 seoses vajadusega optimeerida hallatavate asutuste tööd.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ümber ning moodustada selleks vastav komisjon.

3. Punktis 1 nimetatud asutuste ümberkorraldamisega läheb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavale asutusele Tallinna Kalmistud valitseda antud linnavara valitsemine üle Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavale asutusele Kadrioru Park.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees