Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2019. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2020. eelarveaastasse
Tallinna Linnavalitsus 18.05.2020 korraldus number 631
Redaktsiooni kehtivus:18.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. mai

2020 nr

631-k

Tallinna linna 2019. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2020. eelarveaastasse

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 24 Tallinna linna 2020. aasta eelarve § 2 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt linna ametiasutuste taotlustest

1. Kanda Tallinna linna 2019. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2020. eelarveaastasse, sh kulud vastavalt lisale 1 ja investeerimisprojektide kulutused vastavalt lisale 2, kokku summas 54 160 768 eurot.

2. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate kulude majanduslikku sisu võib asutus rahastaja nõusolekul muuta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistusele ja linna ametiasutustele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2