Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nunne tn 18 // Suur-Kloostri tn 22 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2020 korraldus number 552
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. mai

2020 nr

552-k

Nunne tn 18 // Suur-Kloostri tn 22 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning arvestades Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 15. aprilli 2020 taotlust

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel (registrikood 75014221) anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse Nunne tn 18 // Suur-Kloostri tn 22 hoone 1 I korruse äriruumid nr 46 ja nr 47 (inv pl), üldpind 29,3 m2, järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse ametiruumidena;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruume ei ole lubatud allkasutusse anda.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. juuni 2007 korraldus nr 1058-k „Pärnu mnt 9 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)“.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär