Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnavaraamet)
Tallinna Linnavalitsus 27.04.2020 korraldus number 534
Redaktsiooni kehtivus:27.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. aprill

2020 nr

534-k

Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnavaraamet)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavaraameti 11. detsembri 2019 taotlusest

1. Tallinna Linnakantseleil anda Tallinna Linnavaraametile tähtajatult tasuta kasutusse Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 hoone IV korrusel asuvad äriruumid nr 354-364 (inv pl), üldpind 118,1 m2, bürooruumidena kasutamiseks.

2. Linna haldusteenistusel teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär